วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Animation Design I Decode Study 2


งานครั้งที่่  2


Animation Design I Decode Study 


เรื่อง  " WALL-E  วอลล์-อี  หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อย

ตัวอย่าง

"  WALL-E   วอลล์-อี  หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อย "